Drago sport | Maksimirska cesta 68, 10000 Zagreb

SERVIS BICIKALASERVIS - CIJENIK


UslugaCijena
Generalni servis bicikla - VIP TRETMAN
Pranje cijelog bicikla, podmazivanje prednje i zadnje glavčine, centriranje prednjeg i zadnjeg kotača, čišćenje i podmazivanje pogona, kasete i lanca, čišćenje i podmazivanje viličnog ležaja, čišćenje prednjeg i zadnjeg mjenjača, podmazivanje sajli mjenjača i kočnica (promjena ulja u kočnicama), podmazivanje vilice te fino podešavanje mehanike, (servis vilice i stražnjeg shocka se naplaćuju zasebno).
700,00 kn
PREPORUČENI SERVIS VIŠE BRZINSKIH BICIKALA (MTB,CTB....) - Centriranje kotača, podešavanje kočnica, podešavanje brzina, dotezanje ležajeva pogona i kotača te podmazivanje.250,00 kn
Sastavljanje bicikla i nulti servis biciklaSastavljanje novog bicikla sa podešavanjem mehaničkih sklopova na biciklu.200,00 kn
Servis BMX,SS i dječjih bicikala (SingleSpeed)Centriranje kotača, podešavanje kočnica, dotezanje ležajeva i podmazivanje.100,00 kn
1 Radni sat u servisu 150,00 kn
Čišćenje biciklaTemeljito pranje i sušenje bicikla i svih sklopova na biciklu.60,00 kn
Centriranje kotača I stupanjCentriranje kotača sa pomakom u lijevu ili desnu stranu unutar 5 mm ("osmica").40,00 kn
Centriranje kotača II stupanj Centriranje kotača sa pomakom u stranu i gore-dolje ( "osmica"- "jaje").60,00 kn
Preslagivanje kotačaSastavljanje kotača od dijelova : glavčina, žbice, niple i obruča, ili mijenjanje jednog od dijelova kotača.110,00 kn
Servis prednje glavčineRastavljanje ležajeva kotača , čišćenje ,podmazivanje i sastavljanje.40,00 kn
Servis zadnje glavčine - Rastavljanje ležajeva kotača i Free Hub-a, čišćenje ,podmazivanje i sastavljanje.70,00 kn
Skidanje lančanika ( Kasete) Skidanje Kasete sa tijela Free Hub-a.20,00 kn
Skidanje lančanika ( Kranz )Skidanje Kranza sa kotača.20,00 kn
Zamjena gume i zračnice I stupanjZamjena gume i zračnice na kotačima sa vanjskim sistemom promjene brzina (kaseta-kranz).20,00 kn
Zamjena gume i zračnice II stupanjZamjena gume i zračnice na kotačima sa integriranim mjenjačkim sklopom unutar glavčine.40,00 kn
Ugradnja pogonskog ležaja (BB)Priprema, čišćenje tijela bicikla (botom bracket ), podmazivanje i stavljanje novog pogonskog ležaja.70,00 kn
Servis pogonskog ležajaSkidanje postojećeg pogonskog ležaja, čišćenje, podmazivanje i ponovno postavljanje na bicikl.60,00 kn
Ugradnja lanca sa podešavanjem brzina Skraćivanje lanca na odgovarajuću dužinu, spajanje lanca i podešavanje brzina.40,00 kn
Ugradnja pogona sa podešavanjemPriprema, čišćenje nasadnog dijela osovine pogona, podmazivanje, stavljanje pogona i podešavanje.70,00 kn
Ugradnja prednjeg mjenjača sa podešavanjemPriprema, čišćenje dijela okvira gdje naliježe mjenjač, stavljanje mjenjača i podešavanje.40,00 kn
Ugradnja zadnjeg mjenjača sa podešavanjem Priprema ,čišćenje nosača mjenjača, stavljanje mjenjača i podešavanje.40,00 kn
Ravnanje nosača zadnjeg mjenjačaSkidanje mjenjača ,ravnanje nosača (derailler hanger),postavljanje mjenjača i podešavanje.70,00 kn
Ugradnja ručica mjenjača sa podešavanjem (par) - Priprema ,ugradnja ručica mjenjača i podešavanje brzina.60,00 kn
Promjena sajli mjenjača sa podešavanjem (par) Priprema, čišćenje bužira, podmazivanje, ugradnja i podešavanje.60,00 kn
Promjena sajli kočnica sa podešavanjem (par) - Priprema ,čišćenja bužira, podmazivanje, ugradnja i podešavanje.60,00 kn
Podešavanje brzina (par) - Priprema, čišćenje bužira, podmazivanje i podešavanje.40,00 kn
Podešavanje kočnica (par)Priprema ,čišćenja bužira, podmazivanje i podešavanje.40,00 kn
Zamjena disk pločica sa podešavanjem (oba kotača) Priprema, ugradnja pločica i podešavanje.40,00 kn
Ugradnja ručica kočnice (par) Priprema, ugradnja i podešavanje.50,00 kn
Ugradnja Hidrauličnih kočnica (V-brake i Disc)-po kotačuPriprema, kraćenje hidrauličnog crijeva po potrebi i podešavanje.80,00 kn
Odzračivanje hidrauličnih kočnica DOT i Mineral (po kočnici) - Priprema, odzračivanje i podešavanje.80,00 kn
Ugradnja viličnog ležajaPriprema ,čišćenje dosijeda na okviru i ugradnja ležaja.80,00 kn
Ugradnja vilicePriprema, čišćenje, podmazivanje, montaža vilice.80,00 kn
Servis jednostavne vilice sa oprugamaKompletno rastavljanje vilice sa čišćenjem i podmazivanjem.150,00 kn
Ugradnja volanaPriprema , ugradnja volana , namještanje ručica kočnica- mjenjača i gripova.60,00 kn
Ugradnja rogovaPriprema , ugradnja rogova , namještanje ručica kočnica-mjenjača i gripova 20,00 kn
Zamjena gripovaPriprema, ugradnja gripova 20,00 kn
Zamjena trake volanaPriprema, ugradnja gripova 20,00 kn
Ugradnja nogara  20,00 kn
Ugradnja blatobrana  40,00 kn
Ugradnja košare  30,00 kn
Montaža i podešavanje Ciklokomjutera - Priprema, unošenje parametara u ciklokompjuter i montaža na bicikl20,00 kn
Stealth mod servis-  otklanjanje enigmatičnih i nervirajućih zvukova tipa  kling ,klong, krc ,klik,plik i tik ...... neprocijenjivo!!  kn